Företaget säger upp ett viktigt lokalt avtal

Sedan 13 år tillbaka finns ett lokalt avtal om förhandlingsregler vid in- och utlåning, tillsättande av vikariat och projektmedverkan, omplacering vid övertalighet, m.m.  Det har varit ett avtal för ordning och reda och ett förstärkt medinflytande för klubben och medlemmarna.  Utan föregående diskussion har företaget sagt upp avtalet!  Syftet verkar vara att minska medlemmarnas och klubbens inflytande. 

Och nu är det semester! (men inte för alla)

Som vanligt har det varit produktionsdramatik veckorna före semestern, med övertid, specialavtal, tidiga mornar och sena kvällar, hög puls och en hel del adrenalinpåslag. Men det gick. Även om det kostat på. Det blir en väl förtjänat semester. Arbete under semesternEtt hundratal kommer att arbeta under semesterstängningen. Några gör det på eget initiativ, väl medvetna om att det då inte

Läs Mer

Vinstdelning 2018

2018 blev  ett mycket starkt år för AB Volvo. Parametrarna uppfylldes för att bilda en full vinstandelsfond, vilket innebär ca 231,5 miljoner att dela ut till de anställda. Detta innebär en vinstandel med startvärdet 11 171 kronor till anställda som tjänat in full andel. Fonden kommer nu att förvaltas av Stiftelsen Volvoresultat fram till våren 2023 och då utskiftas till

Läs Mer