Arbetsmiljö och försäkringskommittén

Arbetsmiljökommittén AB Volvo

Arbetsmiljökommittén är en facklig samverkansorganisation som bevakar arbetsmiljö frågor inom Volvokoncernen.

Arbetsmiljökommittén består av huvudskyddsombud från olika verksamhetsområden inom AB Volvo. Frågor som behandlas vid rådsmöten är bla. Lagar, Avtal, Arbetsskador, Rehab, Psykosocial arbetsmiljö, Koncernstandard, Personlig skyddsutrustning, Kemikaliefrågor. mm.

Arbetsmiljö och försäkringskommittén ordförande är Dan Ringborg Volvo GTT.
Umeås representant i arbetsmiljökommittén är HSO Roger Nyström.

Arbetsmiljökommitténs ledamöter
Kommitténs ledamöter väljs vid Volvo Metall-klubbars koncernkonferens, med en mandat period på 2 år.

 

Befattning Namn   Bolag
Ordförande  Dan Ringborg  GTT,GTS
V.Ordförande   Anders Sigurdsson  VCE Hallsberg
Sekreterare   Jan Andersson GTO Skövde
V.Sekreterare   Roger Nyström GTO Umeå
Ledamot  Pär Andersson VTC Helsingborg
Ledamot Larry Larsson Bussar Borås
Ledamot Boris Andersson GTO Köping
Ledamot  Dariusz Gocko GTO Eskilstuna