ATK till Tidbank

Här följer en sammanställning över hur vi hanterar ATK för olika skiftformer på företaget.

ATK är den avtalade arbetstidsförkortningen som parterna förhandlat fram centralt. Denna arbetstidsförkortning har vi anpassat lokalt för att den ska vara så värdefull som möjligt för alla oss metallare.

Några fakta om ATK:

  • ATK ska ge samma antal minuter/vecka även om det är helgdagar, friskift eller klämdagar under veckan.
  • Frånvaro hel dag ger ingen ATK. Kompledighet ger dock ATK.
  • Deltidare får ATK i proportion till hur många procent man arbetar. Exempelvis får halvtidare halv ATK varje dag.
  • • För skift med arbete på helg så gäller att även helgdagar med arbetstid ger tid till TIDBANK med samma värde som andra dagar.

Den sammanlagda ATK:n hanteras olika beroende på skiftform. Vi har idag två olika varianter som ATK hanteras på.

ATK utlagt i schema
ATK är utlagt i schema som gör att veckoarbetstiden förkortas. Det rör bland annat dagtid, tvåskift och treskift.

ATK-utlägg till tidbank med omfördelning mellan skiften
För varje fullgjord arbetsvecka så läggs timmar eller delar av timmar in i TID-banken. Hur mycket detta är beror på hur mycket av den avtalade ATK som har lagts ut i schema. Tid omfördelas mellan de olika skiftlagen så att den totala årsarbetstiden ska vara så rättvis som möjligt. Omfördelningen är beräknad utifrån hur helgdagar påverkar respektive skiftform. Tabell här nedan visar det dagliga utlägget för respektive skiftlag. Endast huvudscheman finns redovisade. Du som går avvikande schema och vill veta – ta kontakt med klubben.

ATK till TIDBANK för respektive arbetstidsform 2018

 

Dagtid med +/- flex fredag min/dag
Dagtid alla scheman 7,893
Dagtid utan +/- flex fredag min/dag
Dagtid med fredag till 11.30 7,893
UH med ledig fredag jämna veckor 2,889
UH med ledig fredag ojämna veckor 5,055
16.42 fre ojämn, ledig fre jämna veckor 6,723
16.42 fre jämn, ledig fre ojämna veckor 9,063

 

Tvåskift med +/- flex fredag min/dag
2-skift eftermiddag jämna veckor 25,768
2-skift eftermiddag ojämna veckor 26,665
Stående förmiddag 14,714
Stående eftermiddag 37,718

 

 Tvåskift utan +/- flex fredag
 min/dag
 2-skift ledig fredag jämna veckor
 14,914
 2-skift ledig fredag ojämna veckor
 17,353
 Stående eftermiddag
 15,685
 Stående förmiddag
 17,079

 

 Treskift Produktion
 min/dag
 3-skift med natt vecka 1,4,7,10..
 28,333
 3-skift med natt vecka 2,5,8,11..
 31,245
 3-skift med natt vecka 3,6,9,12..
 29,453

 

 Natt
 min/dag
 Stående natt
 37,345

 

 Fyrskift produktion måleri
 min/dag
 Fyrskift 4C 710
 35,525
 Fyrskift 4C 711
 37,947
 Fyrskift 4C 712
 32,468
 Fyrskift 4C 713
 23,570

 

 Fyrskift UH måleriet
 min/dag
 Fyrskift 4C 594
 38,400
 Fyrskift 4C 595
 40,936
 Fyrskift 4C 596
 36,158
 Fyrskift 4C 597
 25,426

 

 Fyrskift UH Press/Detalj
 min/dag
 Fyrskift 4C 580
 36,679
 Fyrskift 4C 581
 42,204
 Fyrskift 4C 582
 33,170
 Fyrskift 4C 583
 27,962

 

 Fyrskift UH Kaross
 min/dag
 Fyrskift 4C 588
 38,196
 Fyrskift 4C 589
 41,185
 Fyrskift 4C 590
 36,136
 Fyrskift 4C 591
 24,996

 

 Fyrskift Produktion Presshall
 min/dag
 Fyrskift 4C 584
 37,947
 Fyrskift 4C 585
 40,687
 Fyrskift 4C 586
 35,638
 Fyrskift 4C 587
 25,743