Justering mertidsbank!

  I samband med årsskiftet ska enligt avtal mertidsbanken justeras ner till 0 timmar. Det är nu genomfört. Avtalet om flexibilitet mellan parterna innebär att den individuella mertidsbanken ska justeras till noll. De som låg plus i sin mertidsbank ska få timmarna

Read More

Gruppårsmöten blir på arbetstid!

Företaget har I sista stund meddelat att gruppstyrelserna kan genomföra sina årsmöten under arbetstid. Klubben tackar för detta. Det innebär att det blir lite omplanering. Fortfarande är det torsdag 1 februari som gäller. Tiderna: som gäler är: Kaross FM-skift/dagtid Dag:  Torsdag 1 februari Tid:   

Read More