Justerad betalning skiftformstillägg Adecco

2017-09-04 Det har varit fel för Adeccoanställda vad gäller skiftformstillägget på övertidstimmar. Det ska nu rättas till. Adecco har inte haft riktigt underlag för utbetalning av skiftformstillägg (sft). Det har inneburit att det inte betalats sft på timmar som arbetats övertid. Det ska nu ske en retroaktiv betalning av detta

Läs Mer

Fel på lön

2017-08-23 Ett antal av de som tillsvidareanställdes i juli har fått en felaktig lön. Lönen kommer att justeras i samband med septemberlönen.

Nytt produktionsövertidsavtal

2017-07-05 Sent på onsdag eftermiddag träffade parterna en nytt avtal om övertid med anledningen av det tekniska problemet på Måleriet. Information om detaljerna kommer under torsdag fm. IF Metallklubben/joc