Ledamöter

Här nedan finns telefonnummer och e-post till samtliga ledamöter i studiekommittén

Ordinarie ledamöter

Namn Chatrin Lundberg
Avdelning VK
Tel 090-862 76 69
E-post Chatrin Lundberg
Namn Kerstin Odell
Avdelning Teknik/Underhåll
Tel 090-862 76 55
E-post Kerstin Odell
Namn Chatrin Lundberg + Hela Grpst
Avdelning Materialhanteringen
Tel 090-862 71 54
E-post Chatrin Lundberg
Namn Torkel Brändström
Avdelning Måleriet
Tel 090-XX XX XX
E-post Torkel Brändström
Namn Victoria Jacobsson
Avdelning DO2
Tel 090-XX XX XX
E-post Victoria Jacobsson
Namn Jörgen Falk
Avdelning Måleriet
Tel 090-70 71 71
E-post Jörgen Falk
Namn Vakant
Avdelning
Tel 090-70 72 38
E-post vakant
Namn Lars Berggren
Avdelning DO2
Tel 090-862 71 74
E-post Lars Berggren