Ledamöter

Här nedan finns telefonnummer och e-post till samtliga ledamöter i studiekommittén

Ordinarie ledamöter

Namn Joacim Eliasson
Avdelning VK
Tel 090-862 76 69
E-post Joacim Eliasson
Namn Kerstin Odell
Avdelning Teknik/Underhåll
Tel 090-862 76 55
E-post Kerstin Odell
Namn Chatrin Lundberg
Avdelning Materialhanteringen
Tel 090-862 71 54
E-post Chatrin Lundberg
Namn Mikael Boberg
Avdelning Måleriet
Tel 090-70 71 09
E-post Mikael Boberg
Namn Monica Åsander
Avdelning DO2
Tel 090-70 74 66
E-post Monica Åsander
Namn Jörgen Falk
Avdelning Måleriet
Tel 090-70 71 71
E-post Jörgen Falk
Namn Jonas Johansson
Avdelning Monteringen
Tel 090-70 72 38
E-post Jonas Johansson
Namn Lars Berggren
Avdelning DO2
Tel 090-862 71 74
E-post Lars Berggren