Utskiftning av vinstandelar

2017-05-11 Utskiftning av 2012 års vinstdelningsfond har påbörjades. En hel vinstandel är 48 aktier. Även om utskiftningen har påbörjats kan det ta ännu en tid innan man ser det på sitt konto/depå. Värdet av en hel andel var sista april 6950 kr. IF Metallklubben/joc

Avtal om produktionsövertid

2017-05-11 Ett avtal om produktionsövertid har träffats för att ta igen det stora eftersläpet. Avtalet innebär övertid på 4 lördagar samt nationaldagen (6 juni). Avtalet innebär en möjlighet att i förväg både planera och välja vilket tillfälle som man har möjlighet att utföra övertiden.